วิธีที่จะหาเงินจากการทำเว็บไซต์

  1. โฆษณา: นำโฆษณาเข้าไปแสดงในเว็บไซต์และรับเงินจากผู้ให้บริการโฆษณา
  2. การขายสินค้า: เปิดเว็บไซต์ขายสินค้าและรับเงินจากการขายสินค้า
  3. การขายบริการ: เปิดเว็บไซต์ขายบริการและรับเงินจากการขายบริการ
  4. การเป็น affiliate marketer: นำสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นเข้าไปแนะนำในเว็บไซต์และรับค่าคอมมิชชั่น
Processed with Snapseed.