เว็บขนาดเล็ก ใช้ traffic เท่าไหร่

ปริมาณ traffic ของเว็บไซต์จะขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ เช่น ถ้าเว็บไซต์ขนาดเล็ก และมีปริมาณของผู้เข้าชมประมาณ 1000 คนต่อเดือน ปริมาณ traffic ของเว็บไซต์นั้นอาจประมาณ 1GB ต่อเดือน แต่หากเว็บไซต์มีปริมาณของผู้เข้าชมสูงขึ้น เช่น 10,000 คนต่อเดือน ปริมาณ traffic ของเว็บไซต์นั้นอาจประมาณ 10GB ต่อเดือน หรืออาจมีขึ้นกว่านั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นั้นๆ

website traffic