พื้นที่ ต้องมีขนาดเท่าไหร่ สำหรับเว็บขนาดเล็ก

พื้นที่ของเว็บไซต์ขนาดเล็กนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้อหาที่คุณจะนำเข้าและเก็บไว้บนเว็บไซต์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหาที่คุณจะนำเข้า เช่น ถ้าคุณมีภาพหรือวิดีโอในเว็บไซต์ คุณอาจจำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะกว่าถ้าคุณเพียงแค่ใช้ข้อความสำหรับเว็บไซต์

ซึ่งประมาณพื้นที่ที่คุณอาจจำเป็นสำหรับเว็บไซต์ขนาดเล็กอาจจะเริ่มต้นที่ 50MB ขึ้นไป

Online shopping website with product pictures and price in a browser window, collage and paper cut composition