ความแตกต่างระหว่าง web hosting และ cloud hosting

Web hosting และ cloud hosting เป็นรูปแบบการให้บริการเช่าเว็บโฮสติ้งสำหรับโปรเจคของคุณ โดย web hosting จะเป็นการเช่าพื้นที่ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเช่าพื้นที่เพื่อเก็บไฟล์ของเว็บไซต์ของคุณ โดยบริษัทจะมีการดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ให้คุณ ซึ่งคุณจะได้รับเว็บโฮสติ้งที่เหมาะสมสำหรับโปรเจคขนาดเล็กถึงกลาง แต่หากโปรเจคของคุณมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งมีการเข้าชมเว็บไซต์มากมาย อาจจะพบว่าบริการ web hosting จะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง

Cloud storage cyberspace protection hosting communication and minimal online database service concept on server.