ควรเลือก web hosting ประเภทใด?

นักพัฒนาเว็บไซต์มักจะเลือกใช้ shared hosting เพราะมันเป็นประเภทที่มีราคาเริ่มต้นถูก สำหรับเว็บไซต์ที่มีปริมาณผู้เข้าชมประมาณ 1000 คนต่อเดือน หรือน้อยกว่านั้น คุณสามารถเลือกใช้ shared hosting สำหรับการใช้งานทั่วไป แต่ถ้าเว็บไซต์ของคุณมีปริมาณผู้เข้าชมสูงขึ้น หรือคุณต้องการปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์ คุณอาจจะต้องเลือกใช้ VPS hosting หรือ dedicated hosting

Close up of hands contemporary website developer man typing and writing code for program website and working with partner in office.