เมื่อไหร่ต้องเปลี่ยนไปใช้ cloud hosting

การเปลี่ยนไปใช้ cloud hosting นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ และการพิจารณาหลายอย่าง คุณอาจจะคิดว่าจะเปลี่ยนไปใช้ cloud hosting หากคุณมีการใช้งานที่มีปริมาณการใช้งานมากขึ้นหรือต้องการความสามารถในการปรับปรุงปรับปรุงหรือเพิ่มปริมาณของข้อมูลขณะที่กำลังใช้งาน หรืออาจจะมีปัญหาการเข้าถึงข้อมูลบ่อยครั้ง ในบางกรณีคุณอาจจะต้องการความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลจากหลายที่ต่างๆ บนโลก หรืออาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสำรอง

Network servers in a data center. Swallow depth of Field